Voorjaarsnoten van De Sleattemer Kaaien:
In de 3e week van mei wordt de landelijke Anjercollecte weer gehouden voor het Prins Bernhard-Cultuurfonds. Muziekvereniging Stêd Sleat en ons koor De Sleattemer Kaaien komen jaarlijks om en om bij u aan de deur. Dit jaar is het koor weer aan de beurt. De helft van de opbrengst is bestemd voor onze eigen kas. Dus van harte bij u aanbevolen!

In de laatste week van mei worden er twee concerten gegeven door ons koor. Als eerste doen we dinsdagmiddag de 28
e mei weer onze wandelkleding aan en zingen we de wandelaars van de 73e wandel11-steden-tocht enthousiast naar de finish toe. We hopen dat het weer gezellig druk in het stadscentrum zal zijn.

In het kader van het jubileum ‘50 jaar partnerschap’ tussen de gemeenten “De Fryske Marren en “Kreis Drolshagen” uit het Duitse Sauerland, zal er tijdens het Hemelvaartsweekend op vrijdag 31 mei a.s. een concert plaats vinden van het vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien uit Sloten en het Frauenchor Cantare uit Iseringhausen.
Het concert vindt plaats in de Grutte Tsjerke aan de Heerenwal te Sloten en begint om 20.15 uur.
De entree is gratis en u bent van harte welkom!

De Sleattemer Kaaien zijn met een dertigtal vrouwen en Cantare komt met plm. vijftig dames. Beide koren hebben een breed repertoire en er is voor elk wat wils.

Destijds is het comité Stedenband Drolshagen opgericht welke als doelstelling heeft de inwoners van beide gemeenten met elkaar in contact te brengen en om o.a. kennis te maken elkaars cultuur. Dit doen zij onder andere door uitwisselingen met verschillende verenigingen.
Het comité heeft ruim een jaar geleden contact gelegd tussen beide koren en deze hopen met het gezamenlijk optreden hun steentje bij te dragen aan een geslaagde jubileumviering.


Samen zingen, verbindt en verdiept de 50-jarige vriendschap!

Stacks Image 26968

Op 31 mei 2019 gezamenlijk optreden met het Frauenchor Cantare uit Iseringhausen

Laatste nieuws van De Sleattemer Kaaien:
Over De Sleattemer Kaaien:
De Sleattemer Kaaien is een vrouwenkoor uit Sloten. Het koor telt 30 vrouwen van verschillende leeftijden en is in 2003 opgericht. De naam verwijst naar de oude vestingstad Sloten in Friesland, die een tweetal sleutels in haar wapen heeft.
In het Fries staat ‘Sleat’ voor Sloten en ‘Kaaien’ voor sleutels, samengevoegd dus: De Sleattemer Kaaien. Het koor zingt een breed repertoire van ballades, pop-folksongs en traditionals in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Fries.
Stacks Image 26722
Stacks Image 26719
Stacks Image 26728
Stacks Image 26725
Video van optreden Historisch Kijkfeest Sloten 2018:
Stacks Image 26952
Verslag Kerst-meezingavond 2016:
Stacks Image 26761
Stacks Image 26808
Stacks Image 26813
Kerst-meezingavond
Datum: maandag 12 december 2016
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Poarte te Sloten

De 4e Kerstmeezing-avond van het vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien op maandag 12 december jl. was weer een groot succes. Samen zingen en musiceren in een goed gevulde en in kerstsfeer getooide Poarte.
De bijna jaarlijks terugkerende zangavond is een goede traditie aan het worden waar SAMENzijn en gezelligheid het kerstgevoel compleet maken.

De Sleattemer Kaaien olv. dirigent Saskia Heeringa en de samenzang werden deze avond begeleid door pianist Thomas van Kessel.
Het kerstrepertoire bestond uit Fries-, Nederlands- en Engelstalige liedjes. Joseph, lieber Joseph mein, The First Noël en de Sneeuwklokjeswals werden uitgevoerd op viool door Saskia met pianobegeleiding van Thomas. De twee eerstgenoemde zijn zeer bijzondere klassieke melodieën uit Duitsland en Engeland.

Aan het eind van deze geslaagde avond werd een ieder hartelijk bedankt voor zijn of haar komst en inbreng. Tenslotte wenste bestuurslid Hanneke alle aanwezigen hele goede feestdagen toe en werd besloten met ……..een droom, want iedereen zong uit volle borst:


I'm dreaming of a white Christmas.

Close
Verslag benefietconcert SamenMusiceren voor Hoop:
Stacks Image 26794
SamenMusiceren voor Hoop

Datum: maandag 19 september 2016
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Poarte te Sloten
Nadat een ieder voorzien was van koffie of thee met iets lekkers erbij, was er een welkomstwoord van voorzitter Henriëtte de Boer. Ze kon een bijna overvolle Poarte welkom heten en verder memoreerde ze dat verdriet en vreugde bij elkaar horen en dat De Sleattemer Kaaien er daarom samen met de groepen Caraid Cuimris en Kolder vanavond een gezellige muzikale avond van willen maken.

Na een aantal mededelingen beet de Keltische groep Caraid Cuimris met hun bijzondere instrumenten olv. Thomas Kessel de spits af. Het was echt een prachtig muzikaal moment aan het begin van deze avond. De Ierse en Schotse muzikale noten vlogen je om de oren! Te midden van deze groep stond onze eigen plaatsgenoot Trijnie Ferdinands.

Daarna was het de beurt aan de groep Kolder olv. Saskia Heeringa. Samen met haar zoon en 2 dochters zongen ze de sterren van de hemel onder begeleiding van de enthousiaste Thomas. We hoorden o.a. Sally gardens en The Rose, inhoudelijk gingen de liedjes over het leven en de liefde.

In de pauze was er een grote verloting en de opbrengst hiervan, gaat samen met de deurcollecte, naar de SamenLoop voor Hoop, welke op 24 en 25 september een 24-uurs estafetteloop in Sneek hebben voor de kankerbestrijding.

Na de pauze was het de beurt aan De Sleattemer Kaaien. Zij zongen vooral liedjes, welke te maken hebben met de ‘zonnige’ kant van het leven. En dan kan b.v.: Keep on the sunny side of life, niet ontbreken. En natuurlijk bracht het koor samen met het publiek een ode aan ús moaie Sleattemermar. Met het lied “Samba Lelé” werd dit benefietconcert SamenMusiceren voor Hoop feestelijk afgesloten.

Tenslotte bedankte de voorzitter het publiek voor hun komst en de vele vrijwilligers voor hun belangenloze medewerking. Grandioos dat zij hun tijd wilden steken in deze zo bijzondere avond.
De opbrengst van deze avond was: 760 euro!!!!
Close
Optreden tijdens Wandelelfstedentocht 2016:
Stacks Image 26737
Stacks Image 26740
Vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien laat in aangepaste ‘wandelsport’ kledij deze middag vrolijke noten horen.
Dirigent: Saskia Heeringa en accordeonist: Thomas van Kessel.
Dinsdag 3 mei jongstleden was er in het centrum van onze stad een vrolijk optreden van vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien bij de finish van de 1e wandeldag van de 70e Wandelelfstedentocht. Het koor werd begeleid door accordeonist Thomas van Kessel.
Het was voor de wandelaars, de stempelaars, de verzorgers en alle overige toeschouwers een heerlijk muzikaal intermezzo. De organisatie van de Wandelelfstedentocht kan terug zien op een prachtige muzikale 'sport'dag in Sloten.
Close
Geluidsopname “The Rose”:
Bij aanmelding van nieuwe leden zal gekeken worden naar de opbouw van de verschillende stemmen binnen het koor. Hiervoor kan contact op worden genomen met de secretaris.
Stacks Image 26972
Stacks Image 26708
Stacks Image 26710
Stacks Image 26714